Integrisana oprema za kućnu kanalizaciju

Integrisana oprema za prečišćavanje otpadnih voda je oprema koja integriše primarni taložnik, kontaktni oksidacioni rezervoar I i II nivoa, sekundarni taložnik i rezervoar za mulj, i vrši aeraciju u kontaktnoj oksidacionoj posudi nivoa I i II, tako da kontaktna oksidacija Metoda i metoda aktivnog mulja mogu se efikasno kombinovati, čime se štedi naporan posao traženja nekoga ko će dizajnirati proces tretmana otpadnih voda i izgradnju infrastrukture.

Integrisana oprema za prečišćavanje otpadnih voda pogodna je za tretman i ponovnu upotrebu kućne kanalizacije u stambenim četvrtima, selima, gradovima, poslovnim zgradama, tržnim centrima, hotelima, restoranima, sanatorijumima, vladinim kancelarijama, školama, vojnicima, bolnicama, autoputevima, železnicama, fabrikama, rudnici, turističke atrakcije i druge slične male i srednje industrijske organske otpadne vode kao što su klanje, prerada vodenih proizvoda, hrana i tako dalje.Kvalitet vode otpadne vode koju tretira oprema zadovoljava standard klase IB nacionalnog sveobuhvatnog standarda za ispuštanje otpadnih voda za tretman otpadnih voda.

vijesti

vijesti


Vrijeme objave: Jul-19-2022